Tuesday, June 9, 2009

Girija Sujata Sachitra Chitran

कुन मन पर्यो नानी तिम्लाई?.. 

रिमोटबाट नि चल्छ.. हवाइँ दक्षिणतिरबाटै मगाको... 

जुन छानेनी हुन्छ, आफ्नै हो...


source:

http://www.newsofnepal.com/new/No comments:

Search and Buy from amazon.com